Smart-Guided turismiplatvormi arendamine

Loquizi turismifunktsionaalsuse arendamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist .

Projekti alguse ja lõpukuupäev: 01.06.2020- 31.05.2023

Projekti maksumus: 203 000 €

Toetuse summa: 162 400 €

Projekti eesmärk, lühikirjeldus ja tulemus

Projekti eesmärgiks on arendada Loquizi asukohapõhiste mängude platvormi nii, et ta sobiks nii ühe-kui mitmepäevaste giidita linna- ja loodustuuride läbiviimiseks.

Projekt kasutab Loquizi põhifunktsionaalsust baasina ning lisab sinna turismiteenuse osutamiseks vajalikke omadusi. Näiteks asukohtade filtreerimine, asukohtadesse navigeerimine jms.

Projekti tulemusena tõuseb Eesti turismifirmade konkurentsivõime võimaldades luua giidita ringkäike nii linnas kui maal.